Vara Motorklubb

   91år 2014

Bloggen för Regularity

Hej alla bilintresserade!

Söndag 12 oktober arrangerar Kolsva MS en kurs och träning i Regularity. Går att köra med alla bilar som kan gå på allmänna vägar.
 
 

REGULARITY - KURS, -ÖVNING,  -TRÄNING 

(KONSTEN ATT KÖRA RÄTT VÄG MED EN VISS HASTIGHET)

 

NÄR? - Söndagen den 12 oktober kl. 10.00

VAR? - Kolsva MS´ klubblokal + vägar runt om

HUR? – Samling och genomgång av hur man gör och kör. Roadbook och tidtabeller presenteras. Taktik o teknik.

Efter fikat, c.a kl 11, kör vi en övning/träning på c:a 8 mil. Passagerare är tillåtna. Tag med tidtagarur eller laddad mobil med den funktionen. Enkel måltid efter målgång i väntan på resultatet.

Kostnad: 100:-/bil (2 pers), extra passagerare 50:-/pers

ANMÄLAN senast fredag 10 okt. kl.18 till Göran 070-588 99 39 eller Mats 070-340 53  57

Alla är välkomna, såväl nybörjare som vana regularityåkare 

fra norge

Hei!
 
Det er fortsatt plass til flere i challenge-klassen (21) i årets utgave.  Årets utgave har start og mål i Kristiansand.  Hovedkvarter er Hotell Kaledonien og førerprøven er lagt til Odderøya (prøve 7 og 10).
 
Påmelding skjer på denne linken:  http://rallysorland.no/challenge/
 
Klikke deg inn på linken og hent ut nødvendige dokumenter.
 
Start avgift.
Ordinær startavgift kr 2.500,00. (inkluderer leie av transponder)
Etteranmelding gebyr (28. april eller seinere.) + kr.500,00
Startavgiften skal innbetales til arrangørens bank konto:3060 18 46701.
Startavgiften skal være innbetalt før 4.mai. Det er IKKE mulig å betale
ved innsjekk. For betaling fra utlandet: Kontakt arrangøren.
Husk å merke innbetaling med navn. Kvittering må kunne fremvises på
forlangende.
 
Her får vi virkelig være med å kjøre rally
 
 
 
 
--
Mvh
Fredrik Huseby
mobil 91346413

götenerundan

Hej,

 
Bifogar uppdaterad inbjudan och imformationsblad som gäller regularity.
 
Anmälan hittar ni här: http://www.raceconsulting.com/rally/anmalan/anmalan.jsp?tavling=703
 
Götene har i regel mycket bra vägar, ibland till och med allmänna vägar. Vid något tillfälle har de till och med kört en väg som Lst i Skaraborgs län satte stopp för i Midnattsolsrallyt 1964!
 
Fråga om det är något som är oklart.
 
Hälsningar,
Jonas
 

 Information om regularity i Götenerundan 2014-05-17.

 

Licenser: Tillåtna licenser är Enkel licens, Nationell Rallylicens, Nationell- eller debutlicens för, Bilorientering, Racing och Rallycross. Prova på-licens kan utfärdas av arrangören och 

gäller även tävlande med vilande licens.

 

Tillåtna bilar: Alla personbilar, samt Appendix k-bilar t o m 1981 års modell.

 

Trippmätare: Enligt regularityreglementet. GPS-utrustning, elektroniska tidtabeller,

medelhastighetsvisande instrument eller instrument med s.k. pilotfunktion och jämförbar

utrustning är förbjuden. Mekaniska och elektroniska trippmätare och som ej kan visa medelhastighet får användas. Det får finnas maximalt två eftermonterade trippmätande räkneverk i bilen.

 

Kalibreringssträcka: Kommer att finnas och beskrivas i PM1.

 

Besiktning: Deltagare i regularity besiktigar vid ordinarie besiktning. 

 

Medelhastighet: 50 km/h på alla SS.

 

Genomförande av tävling: Regularity genomför tävlingen på motsvarande sätt som fullfartsrally.

 

Väl mött Götene MK!

 

Inbjudan Götenerundan

17/5 2014

              Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med F:I:A:s internationella och SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Tävlingen ingår i: , Tinter Classic rally  cup, Volvo Mekonomen Cup samt Mega rally cup.

Ansvar:  Deltagande i tävlingen sker på egen risk, dvs. F.I.A, SBF och Götene

MK frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olyckor eller andra tillbud.

”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna”   

Tävlingsarrangör: Götene Motorklubb

Tävlingsdag:  Lördag den 17 Maj - 14

Organisationskommite:

Tävlingsledare:  Bengt Sannerfors Tel: 0729631713 , 1700-1900.

Bitr.tävlingsled:  Fredrik Karlsson      Tel: 0500-275087

Banchef:  Tore Bigsten   Tel: 0511-51823/070-6848259

Teknisk chef:  Ronny Andersson Tel: 070-9821167

Säkerhetschef:  Andreas Andersson          Tel: 070-9925784

Bitr:Säkerhets Chef           Tobias Bragd  Tel: 070-8236263 

Miljö ansvarig:                  Magnus Ahlgren Tel: 070-2640416 Press Ansvarig:                 Erik Sandsteth Tel: 070-8829623

Regularity:                         Magnus Ershede                 Tel: 0708-800468

Domarjury:

Domarordförande: Jan Ribnert                            Tel: 070-6614670

Teknisk Kontrollant: Meddelas i PM 

Domare:                             Mattias Hallqvist                  Tel: 070-9460507

Tävlingens art:  Rally på grus notat av Gunnar Barth. Tävlingens längd 151 km totalt varav ca: 39,5 km ss Fördelat på 5 sträckor, Fotocell mål.

Start och målplats: Götene Folkets park, 

Besiktning/kärr P   Järnvägs Gatan 23 och 25.

Tidsplan:

Anmälan                            Raceconsulting 11/5

Betalning konto                 På konto 12/5 

Banans offentliggörande:  Lördag 17/5    07:00 Götene Folkets park 

Anmälan:  07:00-09:30  Götene Folkets park, Götene 

Besiktning:   B-Besiktning:

                                           Fredag 16/5    18:00-20:00   Swebus, Götene. 

                                           Lördag 17/5    07:30-10:00   Swebus, Götene.  

Förarsammanträde:            09:00   Juniorer och debutanter stora scenen Folkets park, inne!

Första start:   09:30  Juniorer 

  10:00  Övriga (startmellanrum 1 min flytande start) 

Resultat:  Anslås vid målet efterhand som de tävlande kommer i mål och     fastställs som prisprotokoll senast 30 min efter respektive förarklass avslutande. Därefter sker prisutdelning. Resultat endast på nätet, post på begäran.

Deltagare:  Junior, A.B.C Appendix-K. + Debutanter. Max 170st + debutanter.

  Vid fler anmälda sker gallring enl följande:

  1: Anmälan skall vara komplett enligt arrangörens föreskrifter och ha   kommit arrangören tillhanda före anmälningstidens utgång.

  2: Poängtagare i ingående serier eller cuper.

  3: Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Reklam:  Götene MK avser nyttja reklamplatserna(ej friköp)enl.reglementet.

Bilklasser och  

Startordning:  Junior, Regularity,Tintercup A.B.C, Voc A.B.C, 4 WD A.B.C, 2WD

A.B.C, GRUPP F A.B.C, GRUPP E A.B.C,  Debutant (ss2 och ss3)

   OBS:  Efter Regularity 5 min, Efter Tintercup 5 min!

Efter Voc Mekonomen cup 5 min!

              Lagtävlan:               Tävlingen ingår i Mega Rally Cup. Anmälan vid sekretariatet före första start

Särskilda bestämmelser: Endast av SBF klassade sommardäck 2014 är tillåtna.

  1 serviceplats utan tankzon , Vad det 

  Gäller service och tankning se reglementet RY0,2T miljöföreskrifter eller

  G 2,4 och G 2,5

Tävlingsavgifter: 2000 kr, Regularity 1000 kr, Juniorer 600 kr, Debutanter 200 kr,

 .

  Notavgift 500:- Efteranmälningsavgift 500 kr.

                                           Alla avgifter betalas in på Bankgiro: 223-9036.                                             På konto 12/5. Ange Namn, Klass, Klubb

  OBS!! Skriv på anmälan vilken typ av noter. OBS!!

Återbud:               www.raceconsulting.com    Avanmälan efter 13/5-14 debiteras med    

  500:- , plus beställda noter. 

Anmälan:  www.raceconsulting.com

  Sista anmälningsdag, Sön 11/5-14 kl 23:59

OBS OBS OBS ! Inga utskick  kommer att göras utan man får skriva ut det från nätet  på www.raceconsulting.com 

Avlysning:  Vid mindre än 60 anmälda vid anmälningstidens utgång eller annan

Force majeure, äger arrangören rätt att avlysa tävlingen, efter domarnas medgivande.

Priser:  Hederspriser utdelas till ett antal av en på fyra startande per klass,

  Särskiljning ss 1,2 osv.

                                           Vandringspris från Åkessons bil i Götene.

Upplysningar:  GMK:s Klubblokal måndagskvällar, tel:0511-51740   Bengt Sannerfors, tel: 0708-665514, mellan kl 1700-1900. 

  Regularity: Magnus Ershede, tel: 0708800468

Försäkringar:  Trafikförsäkring är obligatorisk, trafikskadelagen gäller hela tävlingen. Det är förarens skyldighet att omedelbart anmäla till tävlingsledningen  skada som man orsakat under tävlingen.

Dispenser:  Hastighetsdispenser är sökta.  

Boende:  Övernattningsmöjligheter finns i närheten:

                                          JULA HOTELL i Skara Tele: 0511-310000 

  Vandrarhem Skara. Tele: 0511-12050 

  Hotell Gustaf Götene Tele: 0511-59010  www. hotellgustaf.se 

  Brännebrona Gästis Tele:  0511-53450 

Välkomna! Organisationskommitte´n Götene MK

senaste nytt

Hej
För det första tycker jag att ni ska en titt på http://oresundrally.org/ .

För det andra vill jag meddela att min klubb, Vara MK, kommer att inkludera en regularityklass i den årliga rallytävlingen "Varvloppet" den 28/9. Officiell inbjudan kommer i veckan, men i grova drag ser det ut så här: Regularityklassen följer rallyt i sin helhet, vilket innebär 2x4 SS på sammanlagt 30 km med bra grusunderlag. Tidtagning sker med fotocell vid mål på SS, samt med skrivande ur vid HTK på SS. Eftersom alla deltagare kör samma bana två  varv, kan det vara guppigt i något vägbyte, men det är  absolut inga bilkrossarvägare. En markägare har tidigare valt att avstå från skrapning efter en tävling! Detta är alltså ett tillfälle för er som vill köra på avlysta vägar. Observera att eftersom detta är en del av en rallytävling, så kan gallring med avseende på det totala startfältets storlek förekomma. Undrar ni över något, maila eller ring!
För det tredje så borde Rally Telemark vara ett bra tillfälle för er som vill samköra med en vanlig rallytävling. Se längst ned.
Hälsningar,
Jonas

Til alle interesserte!
Har mottatt følgene melding fra Rally Telemark 2013:
Hei Vi ønsker velkommen til årets rally Telemark 2013 Tilleggsregler er lagt ut og påmelding her, og husk alle felter! http://www.nafmotorsport.org/rallytelemark_2011/pamelding.html OBS: husk som i fjor organiserer vi serviceplassen, så er dere flere i team ol. angi det.

Hilsen / Regards

Vidar Holum

Rally Telemark for NAF Notodden og NAF Motorsport Asker & Bærum

 

Tipper eller spiller du Lotto, la grasrotandelen gå til din kjære klubb: http://www.nafmotorsport.org/grasrotandelen.htm

Rally Telemark for NAF Notodden og NAF Motorsport Asker & Bærum Nestleder NAF Asker og Bærum avd 003

Mobil NOR 92200402

 

CONTENT

Notodden-jub2

Vennlig hilsen Rally Telemark NAF Notodden / NAF Asker og Bærum

på norsk

Hei!

De fleste av dere er kanskje ferdige med ferien og noen har faktisk vært og kjørt Midnattssolsrally i Karlstad.  De norske gjorde det svært bra med Thorbjørn Bye og Oddvar Moland på 1st. plass. Videre så listen slik ut:
Nr. 7 Aasmund Kleve / Jan Egil Jenssen
Nr. 8 Tom O. Hotvedt / Leif Arne Nesset
Nr. 9 Ove Billerud / Tom Guldbransen
Nr. 11 Brødrene Grøttum
Nr. 21 Ingrid A. Moe / Renee Nordlie
Nr. 22 Åge A. Moen / Bjarne Koren
Nr. 25 Bjørn Burum / Tom Nordlie
Det var totalt 40 som startet i challenge klassen.
Så til det som kommer:
24. august går Lillehammer Challenge 2013 med start fra Birkebeineren Hotell & Apartments, Birkebeinervegen 24.  Vedlagt tilleggsregler sier 25. mai 2013, men de fikk ikke kjørt pågrunn av flommen.  Ny dato ble derfor satt til 24.8.2013.
Hvis du ikke fikk meldt deg på til 25. mai. kan du gjøre det nå på denne linken:  www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=15
14. september kjører KNA Drammen sitt eminente løp Spiral Challenge med start fra Hokksund.  Vedlagt følger innbydelse og påmeldinge kan du gjøre på denne linken:

Kräftsvängen 130601 - årets första SM-deltävling i bilorientering‏

Hej allesammans!

 
Trots den sena våren ser banan riktigt bra ut. Det kommer att lukta granbarr på sina håll, men samtidigt är underlaget riktigt bra. Vi har satsat på en kortare bana än de flesta arrangörer och har i stället försökt höja svårighetsgraden något. Det betyder i klartext att det ska kunna vara över runt halv tolv.
 
Tack vare att vi använder SportIdent-tidtagning minskar funktionärsbehovet drastiskt. Följande behöver vi:
 
Tekniker: Två stycken som ska utföra trafiksäkerhetsbesiktning.
 
Sekretariat: Två stycken.
 
TK-funktionärer: Tio stycken som arbetar två och två med att dela ut körbesked vid fem av tidskontrollerna.
 
Föråkare: Två förare med rallybil utan brukandebegränsning, alt. lagom stor SUV. Kartläsare ordnar vi.
 
Start- och målplats är Kedumsvallen i Arentorp och större delen av banan går mindre än tio kilometer från startplatsen.
 
Ta tillfället i akt att skaffa meriter till er funktionärslicens och lära känna en ny tävlingsform.
 
Jag kommer att finnas i klubblokalen den 7/5, var där!
 
Hälsningar,
Jonas

Sockna runt lördag 8 juni 2013

                                            Inbjudan till regularityrallyt

                      ”Sock´na runt”

                                                Lördagen den 8 juni 2013.

Kolsva MS inbjuder till regularitytävling som anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets(SBF) tävlingsbestämmelser, dessa tilläggsregler samt ev. tillkommande PM. Tävlingen är Sveriges deltävling i Öppna Nordiska Regularitycupen 2013.

Arrangör:           Kolsva MS, Box 49, 731 10 Kolsva. Hemsida: www.kolsvams.com/regularity

Org. kommitté: Mats Carlbom, tävlingsledare och banläggare

                            Göran Ljung, säkerhetschef och banläggare

                            Per-Axel Gustafsson, teknisk chef.

 

Domare:             Thomas Avelin, Västerås

 

Start/mål:           Best Western Hotel Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping

 

Tider:                  Lördagen den 8 juni 2013. Första start kl.09.30. Startmellanrum 1 minut.

                            Flytande starttider.

 

Tävlingsform:    Regularityrally enligt SBF. Nordiska Cup-banan är 21,4 mil lång. Den består av 7 st regularitysträckor på asfaltvägar och preliminärt 4 st specialprov på grusunderlag. Sammanlagt regularity på 13,6 mil. Resten är transportsträckor.

                            Det finns också en bana som körs på 100% asfaltbelagd väg och inehåller 7 st regularitysträckor. Den är 6 km kortare.

                            Tävlingen är uppdelad i två etapper och ett uppsamlingsuppehåll på c:a 60 min ingår. Hela tävlingen körs efter roadbook. Öppna och hemliga tidskontroller förekommer.

 

Licenser:             Både förare och kartläsare skall ha giltig licens. Den som saknar SBF-licens kan köpa en PR-licens (engångs- för 100 SEK) vid anmälan till start.

 

Tillåtna bilar:     Klass M (Nordisk Cup): Bilar i någon av kategorierna E-J1 enligt cup-reglerna.

                            Klass 2: Bilar av årsmodell 1985 eller tidigare. Valfri bana.

                            Klass 3: Övriga bilar, även moderna. Valfri bana.

                            Mekaniska eller elektroniska trippmätare med maximalt två räkneverk och som ej kan visa medelhastighet får användas (SBF Reg 5.3).  

               OBS! Speedpilot, GPS eller annan extra utrustning som kan mäta medelhastighet är förbjuden att medföra i bilen under tävlingen. I klass 3 är det dock tillåtet med ev fabriksmonterad bildator.

                            Mobiltelefoner skall vara avstängda och får endast användas i nödsituation.

 

Utrustning:         Enl. SBFs regler. Två varningstrianglar och första förband/förbandslåda skall finnas med i bilen.

                           

Besiktning:         På parkeringsplatsen vid BW Hotel Scheele före startanmälan.

                            Slutbesiktning på samma plats vid målgång.

 

Utbildning:                        Genomgång om regularity i allmänhet och om denna tävlings genomförande hålls vid startplatsen tävlingsdagen kl.09.00. Närvaro är inte obligatorisk men rekommenderas, särskilt för den som kör regularitytävling för första gången.

 

 

Anmälnings-       Klass M (Nordiska cupen):             1200 SEK    

avgifter:              Klass 2 och 3:                                   1000 SEK.

                            Skall betalas kontant vid anmälan till start på tävlingsdagen.

                            För avgiften får man: 2 st lunch(värde 350 SEK), lån av GPS-logger, Road-book, översiktskarta, startlista, tabeller för beräkning av körtider med förekommande medelhastigheter, startnummer, tidkort samt PM. Av anmälningsavgiften för klass M avsätts 20 EUR till priser i cupen.

 

Anmälan:           Senast söndagen den 2 juni 2012 kl. 21.00 då anmälningstiden utgår.

                            E-anmälan skall göras till www.racenet.nu Vid postanmälan skall SBFs anmälningsblankett användas (kan laddas ner från SBFs hemsida www.sbf.se) och den skickas till Newbeach Konsult, Orrvägen 10, 641 93 Katrineholm. Ange en e-postadress vid anmälan. Vi skickar alla start- och resultatlistor elektroniskt.

                            Ev. efteranmälan i mån av plats: 1400 SEK i klass M och 1200 SEK i övriga klasser.

 

Deltagarantal:    Max. 60 startande. Ev gallring efter anmälningsdatum.

 

Avlysning:          Tävlingen kan efter domarens godkännande avlysas om icke minst 20 bilar anmälts vid anmälningstidens utgång eller vid force majuere.

 

Priser:                 Hederspriser (pokaler) till ett antal av ett per påbörjat fyrtal tävlande i varje klass.

 

Prisutdelning:    På BW Hotel Scheele 1 timme efter att sista tävlande gått i mål samt alla ev. protester är avgjorda.

 

Återbud:             Vid återbud senare än 24 timmar före start uttages en adm.-avgift på 400 SEK.

                            Vid uteblivande utan att återbud lämnats faktureras den anmälde föraren hela startavgiften.

 

Respittider:        30 minuter per etapp. Kan av domaren förlängas.

 

Övrigt:                GPS-tidtagning används.

                            Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen    samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

 

Ansvar:               Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållandegöras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

 

Logi och mat:     BW Hotel Scheele lämnar rabatt på boende. Kontaktas på tel  +4622118120 eller

                            på www.hotellscheele.com

                            Under och efter tävlingen är hotellets restaurang öppen för lunch och/eller middag.

 

Upplysningar:    Kontaktmän för tävlande:

                            Göran Ljung, +46221-512 67, +4670-588 99 39       goran@ljung.be

                            Mats Carlbom, +46221-610 62, +4670-340 53 57     mats.carlbom@spray.se

 

 

                     

VÄLKOMNA!

 

Regularity i Vara den 28/9‏

Hej alla!

 
Jag har fått klartecken av ordföranden i Vara MK att lämna ut information om att vi kommer att inkludera en regularityklass i "Varvloppet" den 28/9. Klubben firar 90-årsjubileum i år och dessutom är det 60 år sedan VMK körde sin första SM-deltävling i T.
 
Detta är vad jag kan lova just nu:
 
  • Avlysta vägar i samband med en vanlig rallytävlingar.
  • Fina, lagom krokiga rallyvägar. Inga s k "varavägar". Ni som har åkt MSR kanske känner igen er Emoji
  • Omkring 30 km SS.
  • 1/3 av vad fullfartsåkarna får betala i startavgift.
  • Beroende på startplats kan tävlingen eventuellt inkludera ett förarprov.
Synpunkter mottas tacksamt.
 
Hälsningar,
Jonas

Nytt år nya tag 

Öppna Nordiska Regularitycupen 2013

 

Version 2013-02-27

Regler för den Öppna Nordiska Regularitycupen 2013

Generella regler

Alla arrangörer genomför sina tävlingar i enlighet med sina nationella regler. Om de

reglerna/tävlingens tilläggsregler är i strid med cupreglementet gäller det senare för cupens

deltagare.

Tillåtna bilarKategori E, tillverkade före 31/12 1961Kategori F, tillverkade mellan 1/1 1962 och 31/12 1965Kategori G, tillverkade mellan 1/1 1966 och 31/12 1971Kategori H, tillverkade mellan 1/1 1972 och 31/12 1976Kategori I, tillverkade mellan 1/1 1977 och 31/12 1981Kategori J1, tillverkade mellan 1/1 1982 och 31/12 1985.

Kategori J1 är i cupen öppen även för bilar som har homologerats av FIA före den 31/12 1985 och

tillverkats senare.

Bilar som deltar i cupen ska identifieras med någotdera av:

FIA Historic Passport

FIA Historic Regularity Car Pass

FIVA Identity Card

annan identitetshandlingar utgiven av nationellt förbund anslutet till FIA eller FIVA

Tillåtna hjälpmedel

Extramonterade tripmätare, mekaniska och elektroniska, som inte visar medelhastighet.

Klasser

De som tävlar i cupen deltar i tävlingen i en separat klass, klass M. Arrangörer får inbjuda till fler

klasser.

Version 2013-02-27

Tävlingar

Under 2013 ingår följande tävlingar i cupen. De tre bästa resultaten räknas i cupen, och förare

respektive codriver tävlar om varsin cup.

8/6 Sockna Runt Sverige

28-29/6 11 th Classic Car Challenge Danmark

10-11/8 Hangöloppet Finland

13-14/9 Rally Viking Challenge Norge

Poängberäkning

Cupen använder FIA:s poängfördelning, det vill säga 10-8-6-5-4-3-2-1 med 3-2-1 som bonus i

respektive fordonskategori. Därutöver erhåller samtliga fullföljande 1 poäng.

Medlem i en organisationskommitté får 4 poäng för den aktuella tävlingen.

Kontaktperson för de tävlande

Varje tävling ska ha en utsedd kontaktperson för de tävlande.

Cupavgift

En cupavgift om 20 euro per tävlande ska tas ut av respektive arrangör och inbetalas till Arne

Renström, Norge. Cupavgiften ska täcka kostnaderna för priser.

Cupadministration

Jonas Öhman ansvarar för administration, information och resultaträkning, samt tar emot förslag på

regeländringar. Vid regeltolkningar ska han samråda med SBF.

Rapport från jubilaren

Hej,

 
Numera är det inte bara regularitysporten som har med 50 att göra imitt liv. Den 11 december fyllde jag halvsekel och jag vill på detta sätt tacka de av er som hörde av sig trots att jag inte gjorde något större väsen av det.
 
I början på året är det flera svenska ekipage som ska köra det historiska Monte Carlo-rallyt. Lycka till säger jag till Mauritz/Hans, Åke/Anna, Jerzy/Wojciech, Ingemar/Sören, Anders/Claes och Gunnar/Carl.
 
Flera av er är arrangörer, så ni har redan fått frågan. Ni övriga får härmed veta att jag har skickat en förfrågan till alla tidigare arrangörer och de som har funderingar inför nästa år. Om rallykommitén i min klubb, Vara MK, lyckas väl med banläggningen inför årets upplaga av rallytävlingen Varvloppet kommer vi att inkludera en regularityklass. Minst 35 km SS utan att samma sträcka körs två gånger och c a 500 kr i startavgift med manuell tidtagning är vad jag har sagt till dem.
 
Bifogar utkast till regler för den Nordiska, respektive Svenska cupen. Vi har fått ett förslag på endast fyra tävlingar (en per land) i den Nordiska cupen, varav tre ska räknas. Åsikter är välkomna. Den Svenska cupen får ett motsvarande upplägg som i år, alla tävlingar som är kända före den 1/3 kommer med.
 
Det kom en del kommentarer efter mitt förra utskick, och de två viktigaste rörde tripmätare.
 
Den första kom från en tävlande som var upprörd över att vi har "förbjudit" tävlande med bilar utan extra tripmätare. Så det inte, vad som står i reglerna är det inte får ordnas klasser som endast är öppna för bilar utan extra tripmätare. Det finns flera anledningar till detta. Den första är att vi var tvungna att se över reglerna efter ett tillbud, en annan att vi bör anpassa oss efter hur det ser ut ute i Europa och motverka det klassraseri som finns inom andra former av bilsport. Det står dessutom varje arrangör fritt att ordna klasser för exempelvis nybörjare.
 
En annan tävlande undrar om han inte får använda sin trip med tre displayer i Sverige, det går ju bra i Danmark? Under 2012 gick det inte, men till 2013 ska vi ändra reglerna. Det viktigast är att de inte kan visa medelhastighet.
 
Med anledning av båda kommentarerna vill jag påpeka att elektroniska tripmätare är tillåtna, samt att det finns sådana att köpa för c a 1600 kr nya. Det är bara drygt en tiondel av vad en mekanisk tripmätare av känt svenskt fabrikat kan kosta!
 
Återigen, synpunkter är alltid välkomna!
 
Hälsningar,
Jonas

nyhetsbrev november

Hej alla!

 
Först och främst måste jag börja med att be om ursäkt för att jag har varit tyst alldeles för länge. En hel massa saker som rör mitt privatliv ramlade över mig på en gång och den så kallade vägen närmade sig med våldsam fart. Bättre att ta det lugnt medan tid var tänkte jag, och nu är jag här igen.
 
Oddvar Moland har sammanställt en lista över norska tävlingar 2013. Ta en titt på den och överväg en tur i västerled. Alla från ot-nostalgiker till de som har bakgrund inom bil-o kan trivas där om de väljer rätt tävling. Glöm inte att se vad som händer i Danmark på http://www.dhmc.dk/.
 
Angående Sverige så skulle jag vilja be er som tänker arrangera tävlingar under 2013 att ge mig era datum så fort som möjligt så att vi kan börja planera för en svensk cup 2013. Någon form av möte för tävlande, arrangörer och övriga intresserade kommer det att bli tidigt under nästa år. Då kommer det även att bli prisutdelning för den svenska regularitycupen 2012.
 
Eftersom nästa säsong närmar sig med fart vill jag be er att titta på SBF:s reglemente som det ser ut nu: http://web.sbf.se/regler/up/8/BO_REG-2012.pdf . På förekommen anledning vill jag tala om att det är detta reglemente som gäller. Samtidigt, eftersom det är frågan om en relativt ung sport, så är jag övertygad om att det finns mycket frågor och funderingar. Allt går att förklara eller ändra, om vi får reda på vad det är ni undrar över  vill säga.
 
En av de personliga händelser som har besvärat mig rör faktiskt bilism och bilhobby, och rentav Naturvårdsverkets arbete angående uttjänta bilar:
I slutet av september råkade jag ut för motorras på den 9-5 som jag har ägt i dryga fem år. Plånboken tillät inte några större reparationer, men jag fick ett erbjudande om att byta den mot en väldigt fin 9000 från 1997. Affären gjordes upp en fredag och jag ägnade helgen åt att köra in de nya , men något rostiga bromsarna (bilen hade stått ute med nya skivor och ok i ett år).
 
På tisdag veckan efter var det dags för besiktning som var snabbt avklarat med tre lätta tvåor. Onsdag bjöd på en resa Halden t o r. Bilen gick som en dröm och att åka Garphyttan på fredag för en NEZ-tävling i bil-o såg jag  fram emot. Det  uppdraget fick ett brutalt slut, då en älg hoppade upp och satte sig på motorhuven när jag var på väg till den första sträckan.
 
Jag överlevde, har fått tag i en bil med samma modellkod och färg, och om försäkringsbolaget och Naturvårdsverket är positiva kommer jag att ha en kombinerad privat-och hobbybil i många år. Vraket ska enligt planerna hämtas i Örebro för att bli reservdelsbil. Så till er alla -var rädda om era nära och kära och se över era försäkringar!
 
Hälsningar,
Jonas

nya regler

Hej,

 
Nu har de nya reglerna för regularity publicerats på SBF:s hemsida: http://www.sbf.se/2012/04/17/nya-regler-regularity/  Det som är nytt är markerat med rött och text som har utgått är överstruken.
 
De flesta av er har redan fått information om de viktigaste ändringarna och nu får ni helheten. Flera arrangörer och tävlande har hört av sig och uttryckt bekymmer över den ändrade klassindelningen. Vi har därför bestämt att de arrangörer som redan har spritt sin inbjudan eller öppnat anmälan får, om de begär det av oss, ska få använda den gamla klassindelningen (med separat klass för bilar utan eftermonterad trip). Detta innebär i praktiken att alla arrangörer till och med MSR kommer att göra det. Mölndals Motorklubb kommer att följa det nya reglementet fullt ut, men kommer också enligt uppgift att ha en något kortare och enklare nybörjarbana.
 
Ta er till att läsa det nya reglementet och kom gärna med kritik och förslag till ändringar. Allt är inte genomförbart, men ganska mycket. Deadline för att införa ändringar i sak är 2012-09-30, redaktionella ändringar kan vi göra snabbare.
 
En del avsnitt kan se tunga ut. Det beror främst på att vi har synkat med rallyreglerna där så är lämpligt.
 
Två vanliga frågor från arrangörsledet är utbildningskraven på funktionärer och skyltmaterialet. Jag lovar att brist på funktionärer med formell licensklass inte ska få hindra en tävling. Det kommer att vara möjligt (för erfarna funktionärer) att klassa upp sin licens med ett prov. Beträffande skyltmaterialet så går det att tillverka miniatyrer av rallyskyltar med hjälp av ett skalbart typsnitt, länk till detta finns på regularity.nu  . Vill ni använda något som avviker, hör av er så ordnar vi det.
 
Hälsningar,
Jonas Öhman

Rally österlen

Hej 
 
Rally Österlen vill att jag sak påminna om deras tävling den 5 maj. De kommer i praktiken att köra om de får tjugo startande. Passa på att anmäla er nu.
 
Till skillnad från vad som tidigare har framkommit så är det inte frågan om en grustävling på avlysta vägar. Av tävlingens 210 kilometer regularitysträckor kommer alla utom två kilometer att gå på öppna asfaltsvägar.
 
Arrangören är mottaglig på förslag till ändringar så att de kan göra en attraktivare tävling nästa år, så ta chansen att komma med åsikter.
 
Hälsningar,
Jonas

SBOK-rundan

Hej!

Nu finns inbjudan till Södertörns Bil-O Klubbs Regularitytävling SBOK-rundan lördagen den 19 maj på www.sbok.se.

SBOK 30 år i år. VÄLKOMNA

frågor

Hej alla!

 
Vi uppskattar de frågor som har uppstått på grund av ändringarna i reglementet - det visar att ni bryr er. Vi kommer att svara på alla.
 
En del svar får vänta en vecka. Hans och Anna är ute i världen för att försvara de svenska färgerna i Coppa Europa. Andra kan jag svara på direkt.
 
Den första gäller Prova På-licensen och dess giltighet. Det blir precis om under 2009-2011, tills vidare räknas alla tävlingar utom MSR räknas som bredd- eller rekryteringstävling och licensen gäller.
 
Den andra gäller uttrycket "brukandebegränsing". Med detta avses homlogeringsbesiktade rallybilar som endast får köras i samband med rallytävling. Alltså inte hobbybilar med de begränsningar som kan vara bestämda av respektive försäkringsbolag. Tvärtom har jag fått indikationer från flera håll att Regularity är OK.
 
Hälsningar,
Jonas

Regeländringar regularity‏

Hej,

 
Vi vill på detta sätt uppmärksamma er på de viktigaste ändringarna i reglementet innan det publiceras på SBF:s hemsida. På grund av att en av ändringarna rörde ett säkerhetsproblem drog arbetet ut på tiden. Den ändringen kommer också att påverka klassindelningen och vi tror att ni har förståelse för det.
 
En annan betydelsefull ändring är att vi, till skillnad från de flesta andra grenar, även i fortsättningen får använda Prova På-licensen flera gånger på ett år
 
Hälsningar,
Jonas Öhman och Hans Sylvan
 

Reg 1.1                                                         Tävlingslicenser

Varje deltagare i Regularitytävling ska inneha giltig licens. Aktuella licenser för Regularity är Nationell Rallylicens, Nationell-eller debutlicens för, Bil-Orientering, Racing och Rallycross. Dessutom kan Prova på- och Enklare licens användas vid tävling av rekryterings- eller breddkraktär.

Besättningen i Regularity består av förare och kartläsare som får byta plats under tävlingens gång. Passagerare får ej medfölja. Passagerare med giltig licens får medfölja i fristående regularitytävling utan mästerskapsvärdighet.

 

 

 

 

REG 2.1.2          Tävlingssträckor

Transportsträcka/Regularitysträcka Regularitysträckorna är tävlingarnas huvudsakliga utslagsgivande moment. Startplats samt den plats där regularitysträckan övergår i transportsträcka eller orienteringssträcka ska framgå av roadbooken.

Transportsträcka/Regularitysträcka ska normalt köras efter Road-Book som ska utformas efter rallyreglementet, samt karta med heldragen linje för regularitysträckan och streckad linje för återstoden. Översiktskarta i minst skala 1:250000 ska finnas.

Som alternativ till roadbook kan karta där banan beskrivs med heldragen linje eller numrerade punkter och pilar användas. Sådan metod ska beskrivas med exempel i PM.

För varje sträcka ska total tid från TK till TK anges. Högsta tillåtna medelhastighet för en regularitysträcka är 60 km/h. I övrigt ska tiden anpassas efter rådande trafikförhållande, samt behov av service och personlig tid. De medelhastigheter som används på regularitysträckorna ska meddelas i PM1.

Grov överträdelse av medelhastighetenenligt arrangörens bedömning medför uteslutning.

Flera regularitysträckor kan finnas mellan två TK. I dessa fall ska avgångstiderna anges i roadbooken eller kartan med utgångspunkt från närmast föregående TK.

Oavsett metod att beskriva tävlingsbanan ska mått och tidsangivelser alltid göras med utgångspunkt från närmast föregående öppna TK. Detta förhindrar inte att man upplyser om en regularitysträckas längd.

 

60 km/h är en möjlighet och inte ett krav och är avsedd för sträckor på vägar av mycket god standard.

 

 

REG 2.3                                                        Rutiner vid tävling

Vid ankomst till tävlingsplatsen sker anmälan, varvid de tävlande uppvisar giltig tävlingslicens. Förare ska även uppvisa körkort. Arrangören kontrollerar klubbtillhörighet och att de tävlande är anmälda i rätt tävlingsklass.

Kalibreringssträcka av tillräcklig längd motsvarande minst 1/3 av tävlingens längsta regularitysträcka och mätt med samma bil som banan är mätt med ska finnas och kunna köras innan besiktningen.

 

 

 

REG 5.2                                                        Klassindelning

Det står varje arrangör fritt att dela in deltagarna i olika klasser, dock får inte klasser som endast är öppna för bilar som saknar eftermonterad tripmätare förekomma.

Vid svenska nationella tävlingar i regularity krävs inte Appendix K-besiktning eller FIVA-pass.

Bilar med brukandebegränsing får ej delta i regularitytävlingar på icke avlysta vägar.

 

Bakgrunden till att inte tillåta klasser för endast original tripmätare är bland annat en allvarlig incident under fjolårets MSR samt att flera inflytelserika personer som kan påverka sportens utveckling i Sverige har uttryckt oro. Att förbjuda tävlande utan extrautrustning var det aldrig frågan om, men på det här sättet hoppas vi att de som har passerat nybörjarstadiet väljer att skaffa en riktig tripmätare. Som utskott kan vi naturligtvis inte rekommendera en särskild leverantör eller ett särskilt märke, men på den svenska marknaden finns det lösningar från 2500 kr.

 

 

 

 

REG 5.3             Utrustning

Under tävling ska bilen vara utrustad med:

-                    Förbandsutrustning typ förbandskudde

-                    Två godkända varningstrianglar

Utrustningen ska vara lätt åtkomlig och vara väl fastsatt eller placerad på sådant sätt att den ej kan skada de tävlande.

I övrigt gäller att:

-                    Eventuella extraljus ska monteras i bilens front. Extraljusens övre glaskant får ej vara högre än vindrutans nedre glaskant. Extraljusen får ej vinklas mer än 45 grader från färdriktningen.

-                    Utöver bilens ordinarie backljus får endast en extra backlampa finnas. Denna monteras bakåt och får ej vara tänd vid färd framåt. Backlampan ska vara försedd med kontrollampa eller vara kopplad till backväxeln.

-                    Skyddsplåtar, skyddsbur och extra instrument får finnas.

-                    Radiokommunikation är endast tillåten mellan förare och kartläsare i samma bil. Mobiltelefon eller kommunikationsradio får ej användas under tävling.

-                    Om hjälm användes under tävling ska den uppfylla SBF’s viktkrav för hjälmar.

-                    Däckens mönsterdjup ska hela tävlingen motsvara kraven enligt gällande trafiklagstiftning (f n minst 1,6 mm). I övrigt gäller fria däck. Arrangören kan, om slitaget på vägarna bedöms ringa, tillåta dubbade rallydäck. Detta ska då klart framgå av inbjudan/PM.

Inga andra kartor över tävlingsområdet än de som arrangören tillhandahåller får medföras i bilen, kartor i skala 1:200000 eller med sämre noggrannhet undantagna.

GPS-utrustning, extra heltelektroniska trippmätare, elektroniska tidtabeller och jämförbar utrustning är förbjuden.

Exempel på tillåtna trippmätare är: Halda Trip- och Twinmaster, Aifab, Belmog Twin, Retrotrip och VH-trip. Mekaniska och elektroniska trippmätare med maximalt två räkneverk och som ej kan visa medelhastighet får användas.

 

 

 

I klass 3 är GPS-utrustning förbjuden.

 

Denna regeländring hänger delvis ihop med den föregående och innebär en anpassning till omvärlden, samt att billiga tripmätare blir tillåtna

 

 

 

REG 5.6.1          Förargenomgång

Vid alla tävlingar där nybörjare deltar ska arrangören ordna genomgång av tävlingen och tävlingens regler. som Genomgången är öppen för alla. Syftet med genomgången är att alla anmälda ska ha tillräcklig kunskap om tävlingens utformning och regler för att kunna fullfölja tävlingen.

Ändringar i tävlingens förutsättningarfår ej måste meddelas endast på sådan genomgång genom PM på officiell anslagstavla och gärna med kvitteringslista.

 

 

 

 

Klara Regler för öppna Nordiska

 

 

Regler för den Öppna Nordiska Regularitycupen

 

Generella regler

 

Alla arrangörer genomför sina tävlingar i enlighet med sina nationella regler. Om de

reglerna/tävlingens tilläggsregler är i strid med cupreglementet gäller det senare för cupens

deltagare.

 

Tillåtna bilar

 Kategori E, tillverkade före 31/12 1961Kategori F, tillverkade mellan 1/1 1962 och 31/12 1965Kategori G, tillverkade mellan 1/1 1966 och 31/12 1971Kategori H, tillverkade mellan 1/1 1972 och 31/12 1976Kategori I, tillverkade mellan 1/1 1977 och 31/12 1981Kategori J1, tillverkade mellan 1/1 1982 och 31/12 1985.

Kategori J1 är i cupen öppen även för bilar som har homologerats av FIA före den 31/12 1985 och

tillverkats senare.

Bilar som deltar i cupen ska identifieras med någotdera av:

FIA Historic Passport

FIA Historic Regularity Car Pass

FIVA Identity Card

annan identitetshandlingar utgiven av nationellt förbund anslutet till FIA eller FIVA

 

Tillåtna hjälpmedel

 

Extramonterade tripmätare, mekaniska och elektroniska, med maximalt två räkneverk och som inte

visar medelhastighet.

 

Klasser

 

De som tävlar i cupen deltar i tävlingen i en separat klass, klass M. Arrangörer får inbjuda till fler

klasser.

 

Tävlingar

 

Under 2012 ingår följande tävlingar i cupen. Alla tävlingar räknas i cupen, och förare respektive

codriver tävlar om varsin cup.

26 maj SVK Pokalen Sverige

2-3 juni Fredriksten Challenge Norge

29-30 juni 11 th Classic Car Challenge Danmark

7 juli 1000 Lakes Rally Finland

11-12 augusti Hangöloppet Finland

25 augusti Mölndalstrippen Sverige

8-9 september Öresundsrallyt Danmark/Sverige

20 oktober John Unneruds Minneslöp Norge

 

Poängberäkning

 

Cupen använder FIA:s poängfördelning, det vill säga 10-8-6-5-4-3-2-1 med 3-2-1 som bonus i

respektive fordonskategori. Därutöver erhåller samtliga fullföljande 1 poäng.

Medlem i en organisationskommitté får 4 poäng för den aktuella tävlingen.

 

Kontaktperson för de tävlande

 

Varje tävling ska ha en utsedd kontaktperson för de tävlande.

 

Cupavgift

 

En cupavgift om 20 euro per tävlande ska tas ut av respektive arrangör och inbetalas till Arne

Renström, Norge. Cupavgiften ska täcka kostnaderna för priser.

 

Cupadministration

 

Jonas Öhman ansvarar för administration, information och resultaträkning, samt tar emot förslag på

regeländringar. Vid regeltolkningar ska han samråda med SBF.

Å lite till...

Hei igjen !
 
Da er det klart for neste løp i Norsk Bilgaranti Challenge-cup:
Rally Hadeland, 18.februar og nå ligger tilleggsreglene ute på hjemmesiden til Rally Hadeland, se http://rallyhadeland.mamutweb.com/ 
Det ligger videre link til påmelding.
Husk at klasse 21 er Challengeklassen og at påmeldingsfristen er innen 6. februar. Frist for etteranmeldelse er 13. februar og det koster kr. 500/- i tillegg.
"Monte-Carlo farere": Meld dere på før dere reiser !!
Løpet har base på Hadeland Gjestegård, Brandbu.
 
Har også fått mail fra Finland, der kjøres det et løp 3.mars. Løpet heter Hankiralli Regularity og det er gratis start for utenlandske lag.
Terje Nilssen fikk mail: "If you or anyone else from scandinavia are interested about participate to Hankiralli regularity, I will promise free entry fee."  
 
Hango löppet will be on pages:
 
Samme dag, 3.mars kjøres det også et løp i Danmark, Mekonomen Vinter Classic. I dette løpet er det også gratis start for utenlandske lag. Informasjon om dette ligger på www.dhmc.dk.
 
KNA Drammen i samarbeid med noen flittige medhjelpere planlegger kurs og treningsløp i Challenge søndag 15.april. Vi er i startgropen ennå, men dette vil bli arrangert i Lier.
Hold av datoen og det vil komme mer informasjon senere.  
 
KNA Vest Agder skal ha kurs/ treningsløp i Challenge mandag 16.april i Kristiansandområdet, så sørlendinger, hold av datoen. Hakon kommer med mer info senere og de har følgende hjemmeside: www.kna-vestagder.no
 
Nytt løp som er med i Norsk Bilgaranti Challenge-cup: Rally Sokndal som planlegger Challengeklasse i dette løpet. Det arrangeres i Sokndal, øst for Egersund 18.august.
 
Oppdatert terminliste og innbydelse til Norsk Bilgarant Challenge-cup ligger på www.challengelop.no
 
Minner også om starten for Monte-Carlo Historiqe i Oslo kl. 09:00 søndag 29.januar. Starten går fra KNA-hotellet i Parkveien. 18 biler starter fra Oslo i 2012.
Ruta er da til Larvik for videre transport med ferge til Hirtshals.
 
Da sees vi på Hadeland......
 
Mvh.
 
Oddvar M.